100%-OS TÁMOGATÁS NAPELEMRE

 

Szeretnénk felhívni a figyelmét egy Európai Uniós pályázatra, mely 100%-os vissza nem térítendő támogatást nyújt napelemes rendszer telepítéshez. A támogatás összege minimum 1,5 és maximum 3 millió Ft.

Kulcsfontosságú információ, hogy a pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 23,92 milliárd Ft 1, míg az eddig beérkezett igény mindössze 2 milliárd Ft 2. Ami azt jelenti, hogy amennyiben vállalkozása megfelel a lent részletezett kritériumoknak és szakszerűen összeállított pályázatot nyújt be szeptember 30-ig, akkor jóformán garantált a támogatás elnyerése.

 

A legfontosabb információk

Támogatást igénylők köre:

·        Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, (melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele).
 • amelyeknek a fejlesztendő helyszínén a bejelentett teljes munkaidős létszám minimum 1 fő volt (a támogatási kérelmek benyújtását megelőző üzleti évben).
 • Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.
 • Egyéni vállalkozó a pályázaton nem vehet részt.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre 3:

 • amely projekt elszámolható összköltsége (1,5-3 millió) meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét
 • amely projekt elszámolható összköltsége (1,5-3 millió) meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti személyi jellegű kiadások összegét
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

A beruházás helyszínére vonatkozó feltételek:

 • amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósul meg, (vagyis a tulajdoni lapon ez szerepel)
 • amely megvalósítási helyszínen már működik napelemes rendszer
 • A számlákkal alátámasztott fogyasztás el kell, hogy érje a minimális 8250 kWh-t. Felső határ azonban nincs. (Mivel a rendszer energiatermelése nem haladhatja meg az épület energiaigényét)

 • A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. (napelem elhelyezése pala fedésű tetőszerkezeten nem nem támogatott).
 • Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható pályázati támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak.

 

 

Épületenergetikai tanácsadó és pályázatíró cégünk több tucat sikeres energetikai projekttel rendelkezik (referenciáinkat a REFERENCIÁK menüpont alatt láthatják).Fix díj nélkül, csupán sikerdíj ellenében készítjük a pályázatokat és a napelemes rendszer kiválasztásában is nyújtunk szakmai segítséget.

 

 

 

0%-OS KAMATOZÁSÚ LAKOSSÁGI HITEL 

HŐSZIGETELÉSRE, ABLAKCSERÉRE, FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSRE, NAPELEMRE 

500 ezer forinttól 10 millió forintig

 

CÉGÜNK MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALON, SOK ÉVES TAPASZTALATTAL VÁLLALJA  A TELJESKÖRŰ PÁLYÁZATI ÜGYINTÉZÉST:

•AZ ENERGIA TANÚSÍTVÁNYOK ELKÉSZÍTÉSÉT, 

•A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KITÖLTÉSÉT, 

•A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT, 

•SEGÍTI A KIVÁLASZTOTT KIVITELEZŐVEL A SZERZŐDÉSKÖTÉST, 

•FOLYAMATOS KAPCSOLATTARTÁS AZ ÜGYFÉLLEL ÉS A KIVITELEZŐKKEL 

   

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

Kölcsönfelvevő lehet: természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK esetén a következő típusú lakóépületek korszerűsítése támogatható: ingatlan-nyilvántartás szerint belterületi-, külterületi-, zártkerti családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház, üdülőház, társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás. A felsorolt ingatlan típusokon kívül más típusú ingatlan korszerűsítése nem támogatható.

 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.

TÁRSASHÁZ ÉSLAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint. A minimum és maximum kölcsönösszeg meghatározásakor a megvalósítási helyszínre vonatkozó lakások számával szükséges kalkulálni.

 

A Saját Forrás elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. 

 

Pénzügyi elszámolás:

A Saját Forrás kifizetését követően szállítói finanszírozás is lehetséges, azaz a pályázónak NEM kell előre kifizetnie a számlákat.

 

Támogatható tevékenységek köre:

Ingatlan típusaEnergiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységekMegújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek

lakóépület

(természetes személy hiteligénylő esetén)

- hőszigetelés

- nyílászáró csere

- fűtés és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése

- hővisszanyerő berendezés korszerűsítése

- világítási rendszer korszerűsítés

- napelemes rendszer

- napkollektoros rendszer

- brikett, pellet, faelgázosító kazánrendszer

- hőszivattyús rendszerek alkalmazása

társasházi lakóépület

(társasházi hiteligénylő esetén)

- hőszigetelés

- nyílászáró csere

- fűtés és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése

- meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések cseréje

- hővisszanyerő berendezés korszerűsítése

- világítási rendszer korszerűsítés

- napelemes rendszer

- napkollektoros rendszer

Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható:

- brikett, pellet, faelgázosító kazánrendszer

- hőszivattyús rendszerek alkalmazása

lakásszövetkezeti lakóépület

(lakásszövetkezeti hiteligénylő esetén )

- hőszigetelés

- nyílászáró csere

- fűtés és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése

- meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések cseréje

- hővisszanyerő berendezés korszerűsítése

- világítási rendszer korszerűsítés

- napelemes rendszer

- napkollektoros rendszer

Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható:

- brikett, pellet, faelgázosító kazánrendszer

- hőszivattyús rendszerek alkalmazása

8 lakásnál több lakást tartalmazó társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás 

(természetes személy hiteligénylő esetén)

- hőszigetelés

- nyílászáró csere

- fűtés és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése

- hővisszanyerő berendezés korszerűsítése

- világítási rendszer korszerűsítés

- napelemes rendszer

- napkollektoros rendszer

Maximum 8 lakást tartalmazó társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás 

(természetes személy hiteligénylő esetén)

- hőszigetelés

- nyílászáró csere

- fűtés és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése

- hővisszanyerő berendezés korszerűsítése

- világítási rendszer korszerűsítés

- napelemes rendszer

- napkollektoros rendszer

 

 

 

 

 

 


 

VILÁGUNK FOLYAMATOSAN FEJLŐDIK, EZZEL
EGYÜTT NEKÜNK IS FOLYAMATOSAN FEJLŐDNÜNK KELL.

A III. évezred felnyitotta szemünket és rádöbbentette a nemzetek rohanó társadalmait, köztük a mi magyar társadalmunkat is, hogy ésszerűen csökkentenie kell a fosszilis energia felhasználását. Ezzel párhuzamosan meg kell nyitnunk elménket, és a hétköznapok folyamatos harcai mellett megtalálnunk a helyes utat, a megújuló energiák tudatos felhasználásának területén.

A felelős gondolkodást génjeinkben hordozzuk.

A fenntartható, lehetőség szerint legmagasabb szinten történő fejlődéssel együtt járó jövő építése - nem csupán opció, hanem a kötelességünk.

 

"Az ember eddig a természettel küzdött; mostantól a saját maga természetével kell
megküzdenie." Gábor Dénes